tran-nhom-basi

http://basi.com.vn/he-thong-cua-hang.html

trần nhôm

HỆ THỐNG NHÀ MÁY

HỆ THỐNG NHÀ MÁY

 

Những con số ấn tượng
20 năm

Hình thành và phát triển

500 %

Tốc độ tăng trưởng/ 5 năm

Top 500

Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

60 %

Thị phần ngành tại Việt Nam

150

Trung tâm phân phối

1000

Đại lý trên toàn quốc

Các bài viết khác

phone