trần nhôm basi

tran-nhom-basi

lam-chan-nang

Lam nhôm chắn nắng

Chắn nắng 85R - Sun Louver Tên sản phẩm: 85R - Sun Louver Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước chiều rộng: 85mm Chiều...
Chắn nắng thoi Aerofoil Tên sản phẩm: Aerofoil-Sun Louver Vật liệu: Aluminum profile A6063-T5 Kích thước chiều rộng: 100-450mm Kích...
Chắn nắng đầu đạn Aerobrise Tên sản phẩm: Aerobrise - Sun Louver Vật liệu: Aluminum profile A6063-T5 Kích thước chiều...
Chắn nắng ASC P150 - Sun Louver Tên sản phẩm: ASC P150 - Sun Louver Vật liệu: Aluminum A6063-T5 Kích thước chiều rộng: 150mm Chiều...
Chắn nắng lá liễu - Leaves Tên sản phẩm: Leaves - Sun Louver Vật liệu: Aluminum profile A6063-T5 Kích thước chiều rộng:...
Chắn nắng AZ - Sun Louver Tên sản phẩm: AZ- Sun Louver Vật liệu: Aluminum A6063-T5 Kích thước: 75X111mm &76x85mm Chiều dày:...
Chắn nắng 132S - Sun Louver Tên sản phẩm: Basi 132S - Sun Louver Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước tiêu chuẩn: 132mm Chiều...
Chắn nắng C85 - Sun Louver Tên sản phẩm: Basi C85 - Sun Louver Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước chiều rộng: 85mm Chiều...
Chắn nắng hộp chữ nhật - Rectangular Tên sản phẩm: Rectangular - Sun Louver Vật liệu: Aluminum profile A6063-T5 Kích thước...
Chắn nắng Aeroscreen Tên sản phẩm: Aeroscreen - Sun Louver Vật liệu tấm: Aluminum A3003-A3105-A3050-H14 Vật liệu khung: Aluminum...

trần-nhôm-clip-in

trần-nhôm-u-shaped

trần-nhôm-lay-in
trần-nhôm-caro
phone