TRẦN NHÔM BASI

Bản rộng 30 mm; Chiều cao 70mm; Mầu sắc: Vân gỗ, trắng, ghi, đen Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, nhôm>95%) Chiều dày: 0.6...
Quy cách: theo thiết kế, Mầu sắc: theo thiết kế, Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, hợp kim nhôm siêu bền ứng dụng...
Mã sản phẩm: BS CI 01 Quy cách: 600x600 mm Mầu sắc: Màu Trắng Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, hợp kim nhôm siêu bền...
Mã sản phẩm: S 300x1200 Quy cách: rộng 300mm, dài 1200mm Mầu sắc: theo thiết kế Basi Việt Nam Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003...
Mã sản phẩm: BS- LA-618 Quy cách: 600x600mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, Hợp kim nhôm siêu bền...
Mã sản phẩm: BS-CR100 Quy cách: 100x100mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, hợp kim nhôm siêu bền...
Thông tin chi tiết trần nhôm C85-Shaped: Mã sản phẩm: C85 Quy cách: 85mm Mầu sắc: White, Ghi, Vân gỗ Vật liệu: Aluminum 1100...
Mã sản phẩm: C300 Quy cách: 300mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, hợp kim nhôm siêu bền ứng...
Mã sản phẩm: C100, C150, C200 Quy cách: 100mm, 150mm, 200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, hợp kim...
Mã sản phẩm: B100 Quy cách: 100 mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, hợp kim nhôm siêu bền ứng...
Thông tin chi tiết trần nhôm B-Shaped: Mã sản phẩm: B30, B80, B130, B180 Quy cách: 80mm, 130mm, 180mm Mầu sắc: White (RAL) Vật...
Mã sản phẩm: G100, G200 Quy cách: 100mm, 200mm Mầu sắc: White (RAL) Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24, hợp kim nhôm siêu...
Mã sản phẩm: U50 Quy cách: rộng x cao = 30x50 mm Mầu sắc: Vân gỗ, trắng, ghi, đen Vật liệu: Aluminum 1100 – 3003 (H24,...

Mã sản phẩm: TG3D-1000, TG-1000, TGV-800 Quy cách: 1000x1000x1000mm, 800x800x1130mm Mầu sắc:...

Thông tin chi tiết trần nhôm lục giác Hexagon: Mã sản phẩm: LG700-404, LG3D-700-404,...

phone