trần nhôm basi

tran-nhom-basi

lam-chan-nang

Trần nhôm

Trần nhôm Basi-Omega Tên sản phẩm: Basi-Omega Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước tiêu chuẩn: 165-80-80mm Chiều dày:...
Trần nhôm Linear U-Bullet Tên sản phẩm: BASI Linear U-Bullet Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước chiều rộng: 50mm Kích thước...
Trần nhôm Linear U-Shaped Tên sản phẩm: Basi Linear U-Shaped Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước chiều rộng: 30mm - 50mm Kích...
Trần nhôm E145-Shaped Tên sản phẩm: Basi E145 Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước tiêu chuẩn: 145-39-28mm Chiều dày: 0.6 –...
Trần nhôm P-Shaped Tên sản phẩm: Basi P-Shaped Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước tiêu chuẩn: 145-39-28mm Chiều dày:...
Trần nhôm C85-Shaped Tên sản phẩm: BASI Linear C85-Shaped Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước tiêu chuẩn: 85mm… Chiều dày:...
Trần nhôm Linear C-Shaped Tên sản phẩm: Basi Linear C-Shaped Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước tiêu chuẩn: C150, C200, C250,...
Trần nhôm Cell (caro) Tên sản phẩm: Basi Cell (Caro) Vật liệu: Aluminum plate >98% Module: 50x50, 100x100, 150x150, 200x200 Chiều...
Trần nhôm Linear B-Shaped Tên sản phẩm: Basi Linear B-Shaped Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước chiều rộng: 30mm - 80mm-130mm-180mm Kích...
Trần nhôm Lay-in T-Black Tên sản phẩm: Basi Lay-in T-Black Vật liệu: Aluminum plate >98% Kích thước: 600x600mm, 600x1200mm… Chiều...
Trần nhôm Clip-in Tile Tên sản phẩm: Basi Clip-in Tile Vật liệu: Aluminum plate >98% Kích thước: 600x600mm, 600x1200mm… Chiều...
Trần nhôm Lay-in T-Shaped Tên sản phẩm: Basi Lay-in T-Shaped Vật liệu: Aluminum plate >98% Kích thước: 600x600mm, 600x1200mm… Chiều...
Trần nhôm Linear C300-Shaped Tên sản phẩm: Basi Linear C-Shaped Vật liệu: Aluminum >98% Kích thước tiêu chuẩn: c300 Chiều...
Trần nhôm Polymorphic Tên sản phẩm: BASI Polymorphic - Tiles Vật liệu: Aluminum 3003/3105/3050… – H14 Kích thước: Theo yêu...
Trần nhôm Triangle - Tiles Tên sản phẩm: Basi Triangle - Tiles Vật liệu: Aluminum plate >98% Kích thước theo yêu cầu khách...
Trần nhôm Lục giác Hexagon Tên sản phẩm: Basi Hexagon-Tiles Vật liệu: Aluminum plate >98% Kích thước: Theo yêu cầu khách...

trần-nhôm-clip-in

trần-nhôm-u-shaped

trần-nhôm-lay-in
trần-nhôm-caro
phone